محصولات

75 ضدعفونی كننده دست الكلی كلیس

ضد عفونی کننده ضد عفونی کننده دست Cleace

ضدعفونی كننده دست فوری

ضد عفونی کننده دست سریع

صابون طبیعی لباسشویی

کیسه های صابون زیبایی عطر توت فرنگی بسته بندی شده Cleace

صابون رنگارنگ قرمز زرد

دستکش های قابل استفاده از نیتریل صنعتی

کارخانه ما

دفتر ما

کارخانه صابون

کارخانه کویل پشه

کارخانه آئروسل